"Als Belgische organisatie willen we wereldwijd naast onze vervolgde broer en zussen staan die lijden omwille hun geloof in Jezus Christus!"

Lees hieronder het verhaal van een broeder uit Myanmar

 

Ex-militair Khin

Vervolger wordt volger!

Khin Maung wilde deel uitmaken van iets groters dan hijzelf. Na het voltooien van de middelbare school sloot hij zich aan bij het leger van Myanmar en maakte snel promotie. Hij bereikte uiteindelijk het niveau van luitenant-kolonel. Als officier die zijn eigen bataljon aanvoerde, ontwikkelde hij een reputatie van wreedheid jegens zijn soldaten, waarbij hij zijn hardste behandeling voor christenen bewaarde.
 

 

Khin had op jonge leeftijd geleerd om volgelingen van Jezus te haten. Hij groeide op in een streng boeddhistische Birmese familie. Twee van zijn ooms waren invloedrijke boeddhistische monniken. Hij leerde dat Jezus een discipel van de Boeddha was en dat Hij werd gekruisigd omdat hij ongehoorzaam was aan instructies die Hem verboden te prediken.
"Vanaf dat moment dacht ik dat christenen gek waren", vertelt hij. "Ik besloot dat ik niets met ze te maken wilde hebben."

Hardheid tegenover christenen

Khin maakte van elke gelegenheid gebruik om de christenen in zijn bataljon publiekelijk te bespotten en in verlegenheid te brengen. Als ze baden, onderbrak hij ze. Als ze hun Bijbel lazen, sloeg hij ze. Als ze aten, gooide hij hun maaltijden van tafel en liet ze de rommel opruimen.

"Ik schopte ze en sloeg ze met een touw," zegt hij. "Ik trapte de tanden van een christelijke soldaat eruit." Hij was wreed hij zijn eigen soldaten behandelde, maar burgerchristenen behandelde Khin nog slechter. Vooral de Birmezen die het boeddhisme hadden verlaten voor Christus. "Telkens wanneer mensen zich bekeerden tot het christendom, gingen ik en twee vrienden in het leger hen met de zweep slaan en vervolgen," vertelt hij.

 

Een visioen van Jezus

In 2003 werd hij in een nacht van zwaar drinken na middernacht wakker en ontdekte dat zijn pistool ontbrak. Hij wist dat hij in de problemen zat. Khin rapporteerde plichtsgetrouw het vermiste wapen aan zijn overste, die hem er onmiddellijk van beschuldigde het wapen aan een rebellenleger te hebben verkocht. Hij werd direct gearresteerd, geslagen en opgesloten in afwachting op de rechtszaak.

 

Rond 1 uur 's nachts op de derde dag, nadat zijn folteraars waren vertrokken, kreeg Khin een visioen. ”Ik kon Jezus zien”, zegt hij. “Hij zat voor me aan een kruis. Er kwam ook veel bloed uit vele delen van Zijn lichaam, net als bij mij. Ik dacht: dit kan niet waar zijn. Ik keek naar links en toen naar rechts, maar ik zag steeds dit visioen van Jezus aan het kruis, waar ik ook keek. Ik had kippenvel en mijn hele lichaam begon te trillen."

Foto 4.jpg

“Ik besloot mijn hele leven aan de Heer te wijden”
- Khin, Myanmar

 

Zes voorgangers  

Niet lang daarna werd Khin door een militaire rechtbank veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het verkopen van zijn wapen. Hij zat samen met veertig gevangenen in een cel, die hij zich herinnert als donker, smerig en vol insecten. Zijn enige troost was een deken om zich mee te bedekken, terwijl hij sliep op de koude, harde vloer.

Naast Khin zaten er ook zes christelijke voorgangers in de cel. Zij vertelden hem het Evangelie, beantwoordden zijn vragen over Jezus en wezen hem op passages uit de Bijbel die weerlegden wat hem als kind was geleerd.

Op 9 juni 2003 deed Khin een belofte aan de mannen. "Ik zei tegen hen: 'Als Jezus een echte verlosser is en Hij mij van mijn lijden kan verlossen, dan zal ik Hem dienen tot ik sterf'”, vertelt hij. De voorgangers omringden Khin en baden voor hem, en een van de mannen spendeerde dagelijks twee uur met Khin om hem te onderwijzen over de Bijbel.

Vrijgelaten

Niet veel later werd de zaak tegen de voorgangers opgelost en ze werden vrijgelaten uit de gevangenis. Twee maanden lang voelde Khin zich helemaal alleen. Toen, op 11 december 2003, brachten gevangenisfunctionarissen hem naar een kleine rechtszaal buiten de gevangenis. Daar zag hij tot zijn verbazing een oude vriend.

De vriend was naar voren gekomen en bekende dat hij het pistool van Khin had genomen. Hij vertelde Khin dat hij het pistool had geleend om te gaan jagen, met de bedoeling het later terug te geven. Maar bij zijn terugkeer zag hij dat de officieren Khin sloegen en hij was te bang om toe te geven dat hij het had meegenomen. De rechter beval de vrijlating van Khin en vertelde hem dat hij een promotie zou krijgen.
 

"Hallelujah!" Khin schreeuwde het uit en gaf op dat moment zijn leven aan Christus. Geschokt door zijn woordkeuze keek iedereen in de kamer hem boos aan. "Ben je gek?" vroeg een soldaat. “Ik ben niet gek,” zei Khin . "Ik vroeg Jezus om iets te doen, om mij vrij te laten, en Hij deed het echt!" Ook weigerde Khin de aangeboden promotie. “Ik heb Jezus iets beloofd”, antwoorde hij. Khin besloot twee jaar naar een bijbelschool te gaan.

De kracht van vergeving

"Ik wilde bekennen en vergeving vragen voor de zeer slechte dingen die ik veel christenen had aangedaan", vertelt hij. 'Ik wilde ook mijn hele leven aan de Heer wijden. Ik beloofde God dat wat er ook gebeurt, zelfs als ik dood moet gaan, ik zal doen wat de Heer wil dat ik doe. " Khin maakte de overgang van legerofficier uit Myanmar naar soldaat voor Christus. “De belangrijkste oorlog die ik nu vecht, is tegen de duivel. Het is de oorlog die ik zal voeren, ook al lijd ik de rest van mijn leven.”

 

In 2008 bezocht hij een dorp waar hij ongeveer twintig christenen had vervolgd. "Ik verontschuldigde me bij de mensen en ze huilden, omhelsden me en heetten me welkom", zegt hij. ”Het voelde zo goed. Ze gaven me een nieuwe naam: Paulus.”

Khin begon in 2017 het Evangelie te delen in een ander Birmees dorp, maar zijn pogingen werden snel met geweld beantwoord, nadat de dorpshoofdmonnik de dorpelingen had verteld hem te stoppen. Verschillende mensen gooiden stenen en drie vrouwen lieten hun honden op Khin los. Terwijl hij voor de honden wegrende, struikelde hij en sloeg met zijn mond op een stapel stenen, waarbij hij vier boventanden eruit sloeg. Een van de honden beet toen in zijn rechterkuitspier.
 

De volgende dag, toen Khin in bed lag te herstellen van zijn pijnlijke wonden, bezocht een dorpsoudste hem om zich te verontschuldigen voor de aanval en te beloven dat hij de verantwoordelijken bij de autoriteiten zou aangeven. Maar Khin zei tegen de oudste dat hij geen aanklacht zou indienen. Hij had iedereen vergeven. “Jezus heeft me mijn zonden vergeven, zodat ik ze kan vergeven”, zei hij tegen de ouderling. "Jezus heeft ons geleerd om van anderen te houden."
 

Met de hulp van HVK* kreeg Khin een reeks vaccins tegen hondsdolheid en vier tandheelkundige implantaten om zijn verloren tanden te vervangen. “Het was erg moeilijk om het Evangelie zonder mijn tanden te verkondigen”, zei hij. “Ik kon niet duidelijk spreken. Toen ik de implantaten had, kon ik heel goed spreken en het Evangelie verkondigen.
 

'Ik zal Jezus blijven dienen', vertelt Khin. “Ik weet dat ik in de toekomst ook met veel moeilijkheden en lijden te maken zal krijgen, maar ik draag mijn leven aan Jezus over zoals ik Hem heb beloofd. Bid alstublieft dat het Birmese volk Jezus zal leren kennen."

"De STEM der Martelaren" 

6 paginas | GRATIS

minimal-mockup-featuring-two-a4-magazine

Meer verhalen als deze?
Ontvang nu gratis ons maandblad bij u thuis!

 
 

Wat is vervolging?

Wereldwijd worden christenen gediscrimineerd, gevangen gezet, mishandeld of vermoord omwille van hun geloof in Jezus Christus.  Ook de Bijbel lezen we heel duidelijk dat vervolging een vast onderdeel is van het volgen van de Heere Jezus. Niet voor een enkeling, maar voor iedere christen. (Lees maar eens: Johannes 15:18 - 16:33; Handelingen; 1 Petrus 4:12; 2 Timotheus 3:12; ...)

Natuurlijk is de hevigheid van de vervolging op elke plaats verschillend. Om je een beeld te geven van de landen en gebieden waar vervolging zichtbaar wordt, delen we de onderstaande kaart met je. Dit is echter niet een volledig overzicht! Omdat vervolging hoort bij het volgen van Jezus, komt het overal terug waar christenen zich bevinden. Dat is niet gebonden aan een bepaald aantal landen maar komt overal ter wereld voor.

kaart.png

Blijf betrokken!

GRATIS MAANDBLAD
Blijf op de hoogte.

STEUN
Help vervolgde christenen met uw gift.

OVER ONS
Ontdek ons werk.

Hebt u nog vragen of opmerkingen?
Contacteer ons dan via dit formulier of via de onderstaande gegevens.

+32 2 240 63 59

Postbus 10.000, 2620 Hemiksem

©2021 door Hulp aan de Verdrukte Kerk. Met trots gemaakt met Wix.com. Druk hier om onze Privacyverklaring te lezen.